Сканер и анализ почвы

Ənənə innovasiya ilə birləşir.

Сканирование почвы – идеальная основа для детального изучения изменений характеристик почвы на территории, планирования посадки и точного анализа почвы.

Невозможно узнать, какую часть участка представляют ответы анализа почвы, полученные в результате традиционного отбора проб. Стандартные ответы на вопросы анализа Excel, традиционные программы внесения удобрений утомляют и иногда снижают качество выполняемой работы.

Служба ЭМ-сканирования собирает высокоточные данные для получения результатов на двух глубинах почвы, обеспечивая полное и всестороннее картирование ваших областей.

Процесс сканирования

Сканер, двигаясь по поверхности земли, может проанализировать местность, не подвергаясь воздействию любых ограничений участка (шум, высокий сорняк, неровности и т.д.). Влажность почвы является важным элементом в создании высокоинформативных карт, поэтому период с осени до весны – идеальное время для сбора информации.

Так как сканирование почвы является разовым процессом и является инвестицией в отраслевое управление в будущем, тем самым мы собираем информацию, обладающую высокой точностью, для создания высокодетализированных карт:

Подсоединившись к трактору или автомобилю с помощью специального прицепа, сканер подключается к специальному монитору установленному в автомобиле, через bluetooth, и совместно с GPS оборудованием начинает собирать данные.

Сочетание этих факторов означает, что собранные данные о электропроводности и подготавливаемые карты предоставляют вам надежную, цифровую и подробную земледельческую информацию.

Подсоединившись к трактору или автомобилю с помощью специального прицепа, сканер подключается к специальному встроенному монитору в автомобиле, через bluetooth, и совместно GPS прибором начинает собирать данные.

Собираются данные с глубины почвы в два слоя, указывается изменчивость почвы - сканер собирает данные между 30-40 см и 80-120 см.

Сканер, посылая 8 волн в секунду, анализирует 11 параметров.

Использование карт, предоставляемых сканером

При пользовании карт и сведений, предоставляемым сканером, наша команда также в качестве услуги, представит вам отчеты о проведенной работе.

Полученные данные и карты могут быть использованы для различных целей:

Зона распространения физических, химических показателей почвы (Макро и Микроэлементы, а также, ЕС, pH, текстура почвы) и топография.

Карта для соответствия удобрения и посева характеристикам почвы.

Сравнение показателей почвы местности в предыдущие годы с данными отсканированной карты.

Xidmətlə bağlı təklif al

Laboratoriya analizləri

Su analizi

Yağıntının miqdarı kifayət qədər olmayan ərazilərdə bitkinin ehtiyac duyduğu su təbii yollarla qarşılana bilmədiyi üçün müxtəlif suvarma sistemlərindən istifadə olunur. Əgər kənd təsərrüfatında istifadə etdiyiniz suların keyfiyyəti və tərkibindəki elementlərin miqdarı əksik və ya normadan artıq olarsa torpaqlarınız vaxt keçdikcə duzlaşa, eroziyaya uğraya və bəlkə də zəhərli maddələrin təsiri ilə əkdiyiniz bitkilərin inkişafı zəifləyə və ya tamamilə dayana bilər. Su analizləri nəticəsinə əsasən həmin sudan istifadə etməyin doğru olub olmadığı ortaya çıxacaqdır. Biz su analizi hesabatının sonunda su kateqoriyasını və ümumi rəyi qeyd edirik.

Qiymət: Su analizi - 105 AZN

 

Xüsusiyyətləri: pH, EC, SAR, RSC, Sulfat, Xlor, Karbonat, Bikarbonat, Kalsium, Magnezium, Kalium, Natrium, Bor

Nümunə götürmə qaydası:

Təmiz və şəffaf 330 mL-lik butulka analiz ediləcək su ilə ən azı 3 dəfə yaxalanmalıdır

Nümunə olaraq götürüləcək su 3-5 dəqiqə arasında axıdılıb, hava boşluğu buraxmadan butulkaya tam doldurulmalıdır

Qapaq sıx bağalanmalıdır və qaranlıq yerdə saxlanılmaıdır

Sığorta məqsədilə hər nümunə üçün 2 ədəd minimum 330 ml-lik butulka götürülməlidir.

Nümunələrin götürülməsi üçün konsultant kimi əməkdaşımız ezam olunarsa əlavə xidmət haqqı təyin olunur.

Torpaq analizi

Bu analiz vasitəsilə ərazinizin gübrə ehtiyacını öyrənmiş olursunuz. Əkmək istədiyiniz bitkinin tələbatları ilə torpaq analizi nəticələrini qarşılaşdırdığınız zaman sizə yüksək məhsuldarlıq üçün hansı qidalı maddələrin verilməsi və miqdarının təyin olunması lazım olduğu məlum olacaqdır. Analizlərdən gözlənilən xeyrin əldə olunması üçün nümunələrin qaydalara uyğun olaraq götürülüb düzgün analiz olunması şərtdir.

Paket 1 - 65 AZN

Xüsusiyyətlər: Azot, Fosfor, Kalium, Orqanik Maddə, pH, EC, Duz, Əhəng, Tekstura.

Paket 3 - 105 AZN

Xüsusiyyətlər: Azot, Fosfor, Kalium, Orqanik Maddə, Saturasiya, pH, EC, Duz, Əhəng, Mis, Dəmir, Mangan, Sink, Kalsium, Maqnezium, Natrium.

Yarpaq analizi

Virus analizi

Gübrə analizi

Toxum analizi